Wie

printen
Geboortedatum: 06 februari 1957
Geslacht: Vrouw
Relatie: (Schoon)zoon of (schoon)dochter

Levensdomeinen

Zijn/haar woon- en leefomgeving
Heel belangrijk
Zijn/haar lichamelijke gezondheid
Heel belangrijk
Zijn/haar dagelijkse voeding
Heel belangrijk
De mogelijkheid om zich/haarzelf te kunnen verplaatsen in zijn/haar omgeving
Heel belangrijk
Zijn/haar persoonlijke hygiëne
Heel belangrijk
Zijn/haar medicatie
Heel belangrijk
Zijn/haar algemene gemoedstoestand
Heel belangrijk
Sociaal contact
Heel belangrijk
Administratie en financiën
Heel belangrijk
Seksualiteit
Neutraal

Woon- en leefomgeving

Hoe belangrijk vindt u het dat hij/zij thuis woont?
Belangrijk
Vindt u dat zijn/haar woning voldoende is aangepast aan zijn/haar zorgnood?
Ja
Vindt u zijn/haar woon- en leefomgeving voldoende net en hygiënisch?
Nee
Hebt u het gevoel dat hij/zij zich goed voelt in zijn/haar omgeving?
Ja
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar woon- en leefomgeving?
Er zou meer gepoetst kunnen worden maar dat kan papa niet zelf meer
Hoe wilt u dit bereiken?
We zouden voor kunnen stellen om extra hulp in te schakelen, als hij dat toelaat

Lichamelijke gezondheid

Hoe voelt hij/zij zich fysiek? Hij/zij voelt zich naar mijn inziens:
Enigszins sterk
Hebt u de indruk dat er soms dingen zijn die hij/zij zou willen doen, maar die niet lukken omwille van lichamelijke beperkingen?
Ja
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar fysieke gezondheid?
Hij zou meer mogen bewegen
Hoe wilt u dit bereiken?
Door hem te motiveren

Dagelijkse voeding

Heeft u de indruk dat hij/zij soms honger lijdt?
Nee
Kan hij/zij nog voldoende genieten van het eetmoment?
Ja
Bent u tevreden over zijn/haar dagelijkse voeding?
Nee
Vindt u dat hij/zij voldoende gevarieerd en gezond eet?
Nee
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar voeding?
Zijn maaltijden zijn sober en vaak hetzelfde omdat hij niet veel meer kan koken
Hoe wilt u dit bereiken?
Hulp zou welkom zijn

Beweging & mobiliteit

Vindt u dat hij/zij zich voldoende kan verplaatsen in zijn/haar huis?
Ja
Vindt u dat hij/zij zich voldoende kan verplaatsen buitenshuis?
Nee
Hebt u de indruk dat hij/zij zich zeker en veilig voelt bij zijn/haar verplaatsingen?
Nee
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar plaatsingen in zijn/haar omgeving?
Hij voelt zich minder vertrouwd met alleen naar buiten te gaan
Hoe wilt u dit bereiken?
We zouden hem kunnen vergezellen af en toe zodat hij toch nog buiten komt

Persoonlijke hygiëne

Hoe belangrijk vindt u het dat hij/zij zelf kan instaan voor zijn/haar persoonlijke hygiëne?
Belangrijk
Vindt u dat hij/zij voldoende hygiënisch verzorgd is?
Ja
Hoe goed lukt de verzorging van hem/haar (wassen, aankleden, naar toilet gaan)?
Vlot
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar persoonlijke hygiëne?
Niets
Hoe wilt u dit bereiken?
Niets

Medicatie

Hoe vaak neemt hij/zij zijn/haar medicatie correct in?
Vaak
Hoeveel vertrouwen heeft hij/zij, volgens u, in zijn/haar medicatie?
Zeer veel
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw medicatie?
Geen problemen, mijn zus zet elke week de medicatie klaar
Hoe wilt u dit bereiken?
Geen problemen

Psychische gezondheid

Denkt u dat hij/zij zich/haar voldoende gewaardeerd voelt door zijn/haar omgeving?
Ja
In welke mate kan hij/zij de persoon zijn die hij/zij wilt zijn?
Vaak
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar gemoedstoestand?
Naar omstandigheden zit hij nog goed in zijn vel maar hij mist natuurlijk zijn vrouw, ons mama
Hoe wilt u dit bereiken?
Valt niet te veranderen

Sociaal contextueel welbevinden

Hoe goed vindt u zijn/haar sociale omkadering?
Acceptabel
Heeft u de indruk dat hij/zij soms een tekort aan affectie ervaart?
Ja
In welke mate vindt u het belangrijk dat hij/zij kan deelnemen aan sociale activiteiten?
Redelijk belangrijk
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar sociaal welbevinden?
Het grootste gemis is zijn vrouw en voor de rest ziet hij niet veel mensen, maar ik heb geen idee hoe dat te veranderen, we doen ons best
Hoe wilt u dit bereiken?
Geen idee

Administratie en financiën

Heeft u de indruk dat hij/zij soms financiële druk ervaart?
Nee
Heeft u de indruk dat hij/zij tevreden is over de manier waarop zijn/haar administratie gebeurt?
Ja
In welke mate vindt hij/zij het belangrijk om zijn/haar administratie zelf te doen?
Redelijk belangrijk
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar administratieve en financiële zaken?
We helpen allemaal met zijn administratie maar mijn zus regelt het voornaamste
Hoe wilt u dit bereiken?
Geen vragen

Intimiteit & relatie

In welke mate acht u dat seksualiteit voldoende aanwezig is in zijn/haar leven?
Zeker
Heeft u de indruk dat hij/zij soms een tekort aan affectie ervaart?
Ja
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar seksualiteit?
Valt niets aan te veranderen vermits mama er niet meer is
Hoe wilt u dit bereiken?
/

Algemene vragen

Hoe voelt hij/zij zich volgens u?
Acceptabel
In welke mate vindt u het leven dat hij/zij leidt zinvol?
Zinvol
Haalt hij/zij voldoening/plezier uit zijn/haar leven?
Vaak
Geef de 3 belangrijkste elementen waar hij/zij voldoening/ plezier uit haalt.
  1. (Klein)kinderen
  2. Zijn tuintje
  3. Zijn puzzels
Geef 3 dingen die hij/zij mogelijks mist.
  1. Zijn vrouw
  2. Zijn broes/zus
  3. Bewegingsvrijheid

Waarden

Goede zorg voor hem/haar
Zeer veel waarde
Levenskwaliteit van hem/haar
Zeer veel waarde
Zelfstandigheid van hem/haar
Veel waarde
Erkenning, respect en waardering door zijn/haar omgeving
Veel waarde
Privacy van hem/haar
Veel waarde
Inspraak en participatie door hem/haar
Zeer veel waarde
Informatie en kennis van hem/haar
Zeer veel waarde
Veiligheid en bescherming van hem/haar
Zeer veel waarde
Liefde, genegenheid en geborgenheid uit zijn/haar omgeving
Zeer veel waarde
Houvast en zekerheid
Zeer veel waarde
Betrouwbaarheid van de mensen in zijn/haar omgeving
Zeer veel waarde
Rechtvaardigheid? Vb. hoe belangrijk is het dat iedereen zich evenveel inzet in de zorg voor hem/haar?
Neutraal

Draagkracht

Waarom heeft u deze taak als mantelzorger opgenomen?
Ik vond dit vanzelfsprekend als dochter
Vindt u de zorg die u geeft zinvol?
Ja
Voelt u zich fysiek voldoende sterk om de zorg te verlenen?
Ja
Heeft u zelf fysieke klachten?
Ja
Krijgt u voldoende steun vanuit uw omgeving?
Ja
Heeft u het gevoel dat u op psychisch/mentaal vlak de zorg voldoende aankan?
Ja
Ondervindt u financiële moeilijkheden omwille van de zorg?
Nee
Heeft u het gevoel dat u voldoende geïnformeerd ben over de mogelijke tegemoetkomingen??
Nee
Heeft u het gevoel dat u over de nodige kennis/informatie beschikt om de zorg uit te voeren?
Ja
Moet u dingen missen door de zorg?
Nee
Wenst u in contact te komen met mantelzorgers in gelijkaardige situaties?
Nee