Over de Online Keuzewijzer

Mantelzorger ben je nooit alleen, meer en meer mantelzorgers zorgen in groep voor een zorgbehoevende naaste. Zo delen mantelzorgers taken en bezorgdheden en vergroten ze het draagvlak van zorg. Deze groepen kunnen bestaan uit familie, vrienden maar ook uit buren en/of kennissen. Door de unieke inbreng van elke mantelzorger heeft elke groep een geheel eigen dynamiek.

Daarnaast wordt mantelzorg steeds ingewikkelder. De gezondheidszorg verandert sterk, waardoor de zorg voor de zorgbehoevende steeds meer in de thuissituatie ligt. Dit is maar haalbaar als de mantelzorger goed ondersteund wordt.

Tot nu toe richtte ondersteuning zich vooral op de mantelzorger als individu. De Keuzewijzer wil juist de mantelzorggroep ondersteunen. Zo’n groep bestaat uit verschillende individuen met achter elke betrokken mantelzorger vaak nog een partner en/of kinderen, die hun invloed hebben op de zorgmogelijkheden en motieven van deze mantelzorger. Vaak is er ook nog het eigen huishouden en de combinatie met een job.

Doordat de zorg complexer wordt, komen mantelzorgers en hulpverleners vaker voor moeilijke keuzes te staan en botsen ze op eigen grenzen of grenzen van de (thuis)zorg. Deze keuzes zijn emotioneel belastend voor zowel de mantelzorggroep als voor de zorgbehoevende naaste. Het is dan een hele uitdaging om tot goede keuzes en beslissingen te komen, zeker omdat er soms tegenstrijdige waarden en normen zijn.

De Online Keuzewijzer is een instrument dat mantelzorggroepen helpt om samen tot gedragen beslissingen te komen. Dit door de communicatie open te breken over de zorgen en noden maar ook over waarden en normen met betrekking tot de levensdomeinen van de zorgbehoevende. Iedere mantelzorger en ook zorgbehoevende vult individueel de digitale Keuzewijzer in. Aan de hand van 10 levensdomeinen peilt de Online Keuzewiijzer naar de huidige zorgcontext. Per levensdomein worden vervolgens concrete hulpvragen en bijbehorende doelstellingen geformuleerd. Het groepsverslag is een samenvatting van alle individuele antwoorden en dient als leidraad om tot een gezamenlijk gesprek te komen waaruit vervolgens gericht actie kan worden ondernomen om de zorgsituatie te optimaliseren.

De Online Keuzewijzer is gebaseerd op de methodiek van Zorg-Esperanto (Deltour, 2018) en werd aan de hand van het onderzoeksproject "Samen op één lijn - De kracht van mantelzorg in groep" uitvoerig getest en geëvalueerd. Dit onderzoeksproject betrof een samenwerking tussen het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven en Ons Zorgnetwerk vzw, met ondersteuning van Cera cvba. 

Verantwoordelijk team

Academische Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven

Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers

Dr. Leontien Jansen

Ons Zorgnetwerk vzw

Hilde Weckhuysen