De Online Keuzewijzer

Samen op één lijn – De kracht van mantelzorg in groep


Ontwikkeld door het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (KU Leuven) in samenwerking met Ons Zorgnetwerk vzw
Gebaseerd op de methodiek van het Zorg-Esperanto, ontwikkeld door Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Met steun van Cera cvba
Over de tool

Mantelzorger ben je nooit alleen

Mantelzorger ben je nooit alleen, meer en meer mantelzorgers zorgen in groep voor een zorgbehoevende naaste. Zo delen mantelzorgers taken en bezorgdheden en vergroten ze het draagvlak van zorg. Deze groepen kunnen bestaan uit familie, vrienden maar ook uit buren en/of kennissen.

De Online Keuzewijzer ondersteunt mantelzorggroepen om zorgen en noden op elkaar af te stemmen en te bekijken wat eventueel bijkomend nodig is in de zorg voor je zorgbehoevende naaste. Aan de hand van 10 levensdomeinen zullen waarden, normen, zorgnoden en -behoeften bevraagd worden. Nadat iedere mantelzorger en ook de zorgbehoevende de Keuzewijzer heeft ingevuld krijgt iedereen het verslag per mail opgestuurd. Dit verslag nodigt je uit om samen met de andere mantelzorgers van je groep en je zorgbehoevende naaste in gesprek te gaan. Indien jullie dit wensen kan het verslag besproken worden met een betrokken zorgprofessional: huisarts, maatschappelijk werker van de mutualiteit of van de dienst voor gezinszorg, verpleegkundige,… .

Informatie en ondersteuning

Wil je als mantelzorger of zorgprofessional meer informatie over de Keuzewijzer? Wens je als mantelzorggroep de Keuzewijzer te gebruiken? Heb je hierbij nood aan extra ondersteuning? Contacteer:

Ons Zorgnetwerk vzw
Hilde Weckhuysen
Email: onszorgnetwerk@samenferm.be
Telefoon: 016/24 49 49 of 0470/29 11 16

Wens je als zorgprofessional een vorming te volgen over dit thema? Deze info kan je vinden op www.onszorgnetwerk.be en www.achg.be.

De online Keuzewijzer is een digitale vertaling van de methodiek van het Zorg-Esperanto die werd ontwikkeld binnen Familiezorg West-Vlaanderen (Bart Deltour, 2018) en werd door het Academische Centrum voor Huisartsgeneeskunde (KU Leuven) en Ons Zorgnetwerk in samenwerking met Familiezorg West-Vlaanderen vzw ontwikkeld en is inzetbaar in alle zorgsituaties. De online Keuzewijzer werd ontwikkeld met steun van Cera cvba.

Projectteam

  • Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde - KU Leuven
    • Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers
    • Leontien Jansen
  • Ons Zorgnetwerk vzw 
    • Hilde Weckhuysen

Het auteursrecht betreffende de website www.keuzewijzermantelzorg.be en van de informatie op de website behoort toe aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (KU Leuven), Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven. Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden. Het gepubliceerde materiaal mag worden gereproduceerd mits duidelijke bronvermelding. De tool wordt door middel van vervolgonderzoek in het kader van de Academie Voor De Eerste Lijn verder geoperationaliseerd.

Ben je reeds geregistreerd? Dan kan je hieronder aanmelden.


Aanmelden