De Online Keuzewijzer

Samen op één lijn – De kracht van mantelzorg in groep
Aanmelden Registreren

Ontwikkeld door het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (KU Leuven) in samenwerking met Ons Zorgnetwerk vzw • Gebaseerd op de methodiek van het Zorg-Esperanto, ontwikkeld door Familiezorg West-Vlaanderen vzw • Met steun van Cera cvba

Mantelzorger bent u nooit alleen

Mantelzorger bent u nooit alleen, meer en meer mantelzorgers zorgen in groep voor een zorgbehoevende naaste. Maar gezondheidszorg verandert sterk, waardoor de zorg voor de zorgbehoevende complexer wordt en steeds meer in de thuissituatie ligt. Hierdoor komen mantelzorgers en hulpverleners vaker voor moeilijke keuzes te staan en botsen ze op eigen grenzen en/of grenzen van de (thuis)zorg. Het is dan een hele uitdaging om tot goede keuzes en beslissingen te komen, zeker als mantelzorggroep.

De Online Keuzewijzer 

De Online Keuzewijzer ondersteunt uw mantelzorggroep om zorgen en noden op elkaar af te stemmen en te bekijken wat eventueel bijkomend nodig is in de zorg voor uw zorgbehoevende naaste. Aan de hand van 10 levensdomeinen zullen waarden, normen, zorgnoden en -behoeften bevraagd worden.

Nadat iedere mantelzorger en de zorgbehoevende de Online Keuzewijzer heeft ingevuld krijgt iedereen het groepsverslag per e-mail opgestuurd. Dit verslag nodigt u uit om samen met de andere mantelzorgers en uw zorgbehoevende naaste in gesprek te gaan. Indien jullie dit wensen kan u dit verslag ook meenemen naar overleg met een betrokken zorgprofessional(s): huisarts, maatschappelijk werker van de mutualiteit of van de dienst voor gezinszorg, verpleegkundige,… .


U kunt meteen aan de slag.