Info voor de zorgverlener

Welkom bij de Online Keuzewijzer. Dit is een vragenlijst die zowel door de mantelzorgers als de zorgbehoevende individueel ingevuld wordt en hen zal helpen om zicht te krijgen op de noden en behoeften met betrekking tot de zorg voor zorgbehoevende naaste.

De Online Keuzewijzer stimuleert de mantelzorggroep om in gesprek te gaan over de huidige zorgsituatie en deze te optimaliseren door middel van het realiseren van een gedeelde visie en gedragen keuzes met betrekking tot de zorg voor de zorgbehoevende naaste.

Wat is de Online Keuzewijzer?

Aan de hand van 10 levensdomeinen zullen zowel de waarden, normen, zorgnoden en -behoeften van de zorgbehoevende als van de mantelzorgers bevraagd worden. Nadat zij allen deze vragenlijst ingevuld hebben, zullen zij per e-mail een overzicht krijgen met hun antwoorden. Ook zal een groepsverslag opgesteld worden met een overzicht van de antwoorden van alle betrokken mantelzorgers en zorgbehoevende(n). Dit overzicht nodigt hen uit om samen met de andere mantelzorgers en de zorgbehoevende naaste in gesprek te gaan om zo de zorgen en noden op elkaar af te stemmen en te bekijken wat eventueel bijkomend nodig is in de zorg voor de zorgbehoevende naaste.

We vragen zowel de mantelzorgers als de zorgbehoevende naaste de Online Keuzewijzer zelf en zo volledig mogelijk in te vullen, om een zo optimaal mogelijk beeld te krijgen van hun waarden, normen, zorgen en noden met betrekking tot de huidige zorg voor de zorgbehoevende naaste. Indien de zorgbehoevende naaste niet in staat is om zelfstandig de Online Keuzewijzer in te vullen, mag hij/zij uiteraard geholpen worden door een mantelzorger of andere begeleider, zolang het de antwoorden zijn van de zorgbehoevende zelf.

Het invullen van de Keuzewijzer duurt, voor zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger, ongeveer 15 minuten.

Men kan de Online Keuzewijzer gerust in meerdere keren invullen door de link opnieuw te openen die zij per e-mail krijgen. Zo kunnen ze verder gaan waar zij zijn gebleven.

Hoe kunnen mantelzorggroepen deelnemen?

De mantelzorggroep wordt door één van de mantelzorgers geregistreerd op www.keuzewijzermantelzorg.be. Op een beveiligde groepspagina, enkel toegankelijk met zelfgekozen wachtwoord, kan men de mantelzorggroep met het betreffende aantal mantelzorgers en zorgbehoevende(n) aanmaken door de namen en e-mailadressen op te geven. Op deze manier krijgt iedere deelnemer een e-mail toegestuurd met een persoonlijke link naar de Online Keuzewijzer. Na het invullen van de Online Keuzewijzer krijgt de deelnemer zijn of haar persoonlijk verslag opgestuurd per e-mail maar is deze ook te downloaden van de groepspagina, net zoals het groepsverslag. Op de groepspagina kan er ook gekozen worden om de verslagen af te drukken of per e-mail te versturen.

Desgewenst kunnen ook verslagen verwijderd en/of de groepssamenstelling gewijzigd worden. Dit kan zinvol zijn wanneer men wenst de Online Keuzewijzer opnieuw als groep in te vullen, bijvoorbeeld ter herevaluatie van de zorgsituatie.

Contact

Wens je meer informatie over de Online Keuzewijzer of wens je ondersteuning voor een mantelzorggroep in het gebruik van de Online Keuzewijzer? Contacteer:

Ons Zorgnetwerk vzw

Hilde Weckhuysen

Email: onszorgnetwerk@samenferm.be

Telefoon: 016/24 49 49 of 0470/29 11 16

Wens je als zorgprofessional een vorming te volgen over dit thema? Deze info kan je vinden op www.onszorgnetwerk.be en www.achg.be.

De online Keuzewijzer is een digitale vertaling van de methodiek van het Zorg-Esperanto die werd ontwikkeld binnen Familiezorg West-Vlaanderen (Bart Deltour, 2018) en werd door het Academische Centrum voor Huisartsgeneeskunde (KU Leuven) in samenwerking met Ons Zorgnetwerk vzw ontwikkeld en is inzetbaar in alle zorgsituaties. 

De online Keuzewijzer werd ontwikkeld met steun van Cera cvba.

Verantwoordelijk team

Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde - KU Leuven

Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers

Dr. Leontien Jansen

Ons Zorgnetwerk vzw

Hilde Weckhuysen