Wie bent u?

Levensdomeinen

Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Neutraal Belangrijk Heel belangrijk

Woon- en leefomgeving

Onbelangrijk Enigszins belangrijk Redelijk belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

Algemeen welzijn

Heel zwak Zwak Redelijk zwak Enigszins sterk Sterk

Voeding

Beweging & mobiliteit

Persoonlijke hygiëne (wassen, toilet, kledij)

Onbelangrijk Enigszins belangrijk Redelijk belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk
Helemaal niet goed Niet goed Acceptabel Vlot Zeer vlot

Medicatie

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd
Zeer weinig Weinig Regelmatig Veel Zeer veel

Psychische gezondheid

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Sociaal contextueel welbevinden

Zeer slecht Slecht Acceptabel Goed Zeer goed
Onbelangrijk Enigszins belangrijk Redelijk belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

Administratie en financiën

Onbelangrijk Enigszins belangrijk Redelijk belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

Intimiteit & relatie

Zeker onvoldoende Onvoldoende Acceptabel Voldoende Zeker voldoende

Algemene vragen

Zeer slecht Slecht Acceptabel Goed Zeer goed
Niet zinvol Enigszins niet zinvol Redelijk zinvol Zinvol Zeer zinvol
Nooit Zelden Soms Vaak Altijd

Vragen in verband met waarden

Zeer weinig waarde Weinig waarde Neutraal Veel waarde Zeer veel waarde