Wie

printen
Geboortedatum: 11 juni 1953
Geslacht: Vrouw
Relatie: (Schoon)zoon of (schoon)dochter

Levensdomeinen

Zijn/haar woon- en leefomgeving
Heel belangrijk
Zijn/haar lichamelijke gezondheid
Heel belangrijk
Zijn/haar dagelijkse voeding
Heel belangrijk
De mogelijkheid om zich/haarzelf te kunnen verplaatsen in zijn/haar omgeving
Heel belangrijk
Zijn/haar persoonlijke hygiëne
Heel belangrijk
Zijn/haar medicatie
Belangrijk
Zijn/haar algemene gemoedstoestand
Heel belangrijk
Sociaal contact
Belangrijk
Administratie en financiën
Neutraal
Seksualiteit
Neutraal

Woon- en leefomgeving

Hoe belangrijk vindt u het dat hij/zij thuis woont?
Belangrijk
Vindt u dat zijn/haar woning voldoende is aangepast aan zijn/haar zorgnood?
Ja
Vindt u zijn/haar woon- en leefomgeving voldoende net en hygiënisch?
Nee
Hebt u het gevoel dat hij/zij zich goed voelt in zijn/haar omgeving?
Ja
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar woon- en leefomgeving?
De hygiëne zou beter mogen
Hoe wilt u dit bereiken?
Door een poetshulp in te schakelen

Lichamelijke gezondheid

Hoe voelt hij/zij zich fysiek? Hij/zij voelt zich naar mijn inziens:
Redelijk zwak
Hebt u de indruk dat er soms dingen zijn die hij/zij zou willen doen, maar die niet lukken omwille van lichamelijke beperkingen?
Ja
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar fysieke gezondheid?
Ik zou hem graag meer laten bewegen
Hoe wilt u dit bereiken?
We zouden met de zussen onderling kunnen afspreken om regelmatig met hem te gaan wandelen en we zouden kunnen kijken of hij aan bepaalde activiteiten zou kunnen deelnemen, als hij daar nog toe in staat is

Dagelijkse voeding

Heeft u de indruk dat hij/zij soms honger lijdt?
Ja
Kan hij/zij nog voldoende genieten van het eetmoment?
Nee
Bent u tevreden over zijn/haar dagelijkse voeding?
Nee
Vindt u dat hij/zij voldoende gevarieerd en gezond eet?
Nee
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar voeding?
Hij eet niet genoeg en niet voldoende omdat het zelf koken steeds moeilijker gaat
Hoe wilt u dit bereiken?
We zouden eventueel voor hem kunnen koken of hulp in kunnen schakelen

Beweging & mobiliteit

Vindt u dat hij/zij zich voldoende kan verplaatsen in zijn/haar huis?
Ja
Vindt u dat hij/zij zich voldoende kan verplaatsen buitenshuis?
Nee
Hebt u de indruk dat hij/zij zich zeker en veilig voelt bij zijn/haar verplaatsingen?
Nee
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar plaatsingen in zijn/haar omgeving?
Hij komt te weinig buiten
Hoe wilt u dit bereiken?
We zouden hem daarin kunnen helpen/motiveren oftewel hulp inschakelen

Persoonlijke hygiëne

Hoe belangrijk vindt u het dat hij/zij zelf kan instaan voor zijn/haar persoonlijke hygiëne?
Belangrijk
Vindt u dat hij/zij voldoende hygiënisch verzorgd is?
Ja
Hoe goed lukt de verzorging van hem/haar (wassen, aankleden, naar toilet gaan)?
Vlot
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar persoonlijke hygiëne?
Niets
Hoe wilt u dit bereiken?
Niets

Medicatie

Hoe vaak neemt hij/zij zijn/haar medicatie correct in?
Vaak
Hoeveel vertrouwen heeft hij/zij, volgens u, in zijn/haar medicatie?
Veel
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw medicatie?
Niets, we zetten zijn medicatie steeds aan het begin van de week klaar
Hoe wilt u dit bereiken?
Niets

Psychische gezondheid

Denkt u dat hij/zij zich/haar voldoende gewaardeerd voelt door zijn/haar omgeving?
Ja
In welke mate kan hij/zij de persoon zijn die hij/zij wilt zijn?
Vaak
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar gemoedstoestand?
Zijn sociale contacten zouden beter kunnen
Hoe wilt u dit bereiken?
Het is voor ons niet haalbaar om alle dagen te komen, misschien kunnen we wel kijken of er activiteiten/dagopvang is voor hem in de buurt

Sociaal contextueel welbevinden

Hoe goed vindt u zijn/haar sociale omkadering?
Acceptabel
Heeft u de indruk dat hij/zij soms een tekort aan affectie ervaart?
Nee
In welke mate vindt u het belangrijk dat hij/zij kan deelnemen aan sociale activiteiten?
Zeer belangrijk
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar sociaal welbevinden?
Meer sociale contacten
Hoe wilt u dit bereiken?
Door op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten of daginvulling

Administratie en financiën

Heeft u de indruk dat hij/zij soms financiële druk ervaart?
Nee
Heeft u de indruk dat hij/zij tevreden is over de manier waarop zijn/haar administratie gebeurt?
Ja
In welke mate vindt hij/zij het belangrijk om zijn/haar administratie zelf te doen?
Enigszins belangrijk
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar administratieve en financiële zaken?
We helpen hem al enige tijd met zijn administratie en dat gaat goed
Hoe wilt u dit bereiken?
Niets

Intimiteit & relatie

In welke mate acht u dat seksualiteit voldoende aanwezig is in zijn/haar leven?
Zeker
Heeft u de indruk dat hij/zij soms een tekort aan affectie ervaart?
Ja
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot zijn/haar seksualiteit?
Hij mist zijn vrouw maar daar kunnen we niet veel aan doen
Hoe wilt u dit bereiken?
Niets

Algemene vragen

Hoe voelt hij/zij zich volgens u?
Goed
In welke mate vindt u het leven dat hij/zij leidt zinvol?
Zinvol
Haalt hij/zij voldoening/plezier uit zijn/haar leven?
Soms
Geef de 3 belangrijkste elementen waar hij/zij voldoening/ plezier uit haalt.
  1. Kinderen
  2. Kleinkinderen
  3. Zijn tuin
Geef 3 dingen die hij/zij mogelijks mist.
  1. Zijn vrouw
  2. Sociale contacten
  3. Uitstappen

Waarden

Goede zorg voor hem/haar
Zeer veel waarde
Levenskwaliteit van hem/haar
Veel waarde
Zelfstandigheid van hem/haar
Veel waarde
Erkenning, respect en waardering door zijn/haar omgeving
Veel waarde
Privacy van hem/haar
Veel waarde
Inspraak en participatie door hem/haar
Veel waarde
Informatie en kennis van hem/haar
Veel waarde
Veiligheid en bescherming van hem/haar
Zeer veel waarde
Liefde, genegenheid en geborgenheid uit zijn/haar omgeving
Zeer veel waarde
Houvast en zekerheid
Veel waarde
Betrouwbaarheid van de mensen in zijn/haar omgeving
Zeer veel waarde
Rechtvaardigheid? Vb. hoe belangrijk is het dat iedereen zich evenveel inzet in de zorg voor hem/haar?
Neutraal

Draagkracht

Waarom heeft u deze taak als mantelzorger opgenomen?
Dit vind ik vanzelfsprekend als dochter
Vindt u de zorg die u geeft zinvol?
Ja
Voelt u zich fysiek voldoende sterk om de zorg te verlenen?
Ja
Heeft u zelf fysieke klachten?
Nee
Krijgt u voldoende steun vanuit uw omgeving?
Ja
Heeft u het gevoel dat u op psychisch/mentaal vlak de zorg voldoende aankan?
Ja
Ondervindt u financiële moeilijkheden omwille van de zorg?
Nee
Heeft u het gevoel dat u voldoende geïnformeerd ben over de mogelijke tegemoetkomingen??
Ja
Heeft u het gevoel dat u over de nodige kennis/informatie beschikt om de zorg uit te voeren?
Nee
Moet u dingen missen door de zorg?
Ja
Wenst u in contact te komen met mantelzorgers in gelijkaardige situaties?
Nee