Wie

printen
Geboortedatum: 02 oktober 2018
Geslacht: Man

Levensdomeinen

Uw woon- en leefomgeving
Helemaal niet belangrijk
Uw lichamelijke gezondheid
Niet belangrijk
Uw dagelijkse voeding
Neutraal
De mogelijkheid om uzelf te kunnen verplaatsen in uw omgeving
Neutraal
Uw persoonlijke hygiëne
Neutraal
Uw medicatie
Neutraal
Uw algemene gemoedstoestand
Niet belangrijk
Sociaal contact
Neutraal
Administratie en financiën
Neutraal
Seksualiteit
Neutraal

Woon- en leefomgeving

Hoe belangrijk is thuis wonen voor u?
Zeer belangrijk
Vindt u dat uw woning voldoende is aangepast aan uw zorgnood?
Nee
Vindt u uw woon- en leefomgeving voldoende net en hygiënisch?
Nee
Voelt u zich goed in uw thuisomgeving?
Nee
Wat wilt u graag bereiken binnen uw woon- en leefomgeving?
Hoe wilt u dit bereiken?

Lichamelijke gezondheid

Hoe voelt u zich fysiek
Zwak
Zijn er soms dingen die u zou willen doen, maar die niet lukken omwille van lichamelijke beperkingen?
Nee
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw fysieke gezondheid?
Hoe wilt u dit bereiken?

Dagelijkse voeding

Lijdt u soms honger?
Nee
Kan u nog voldoende genieten van het eetmoment?
Nee
Bent u tevreden over uw dagelijkse voeding?
Nee
Vindt u dat u voldoende gevarieerd en gezond kan eten?
Nee
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw voeding?
Hoe wilt u dit bereiken?

Beweging & mobiliteit

Vindt u dat u zich voldoende kan verplaatsen in huis?
Nee
Vindt u dat u zich voldoende kan verplaatsen buitenshuis?
Nee
Voelt u zich zeker en veilig bij uw verplaatsingen?
Nee
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw plaatsingen in uw omgeving?
Hoe wilt u dit bereiken?

Persoonlijke hygiëne

Hoe belangrijk vindt u het om zelf te kunnen instaan voor uw persoonlijke hygiëne?
Enigszins belangrijk
Voelt u zich voldoende hygiënisch verzorgd?
Nee
Hoe goed lukt de verzorging (wassen, aankleden, naar toilet gaan)?
Niet goed
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw persoonlijke hygiëne?
Hoe wilt u dit bereiken?

Medicatie

Hoe vaak neemt u uw medicatie correct in?
Soms
Hoeveel vertrouwen heeft u in uw medicatie?
Weinig
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw medicatie?
Hoe wilt u dit bereiken?

Psychische gezondheid

Voelt u zich voldoende gewaardeerd door uw omgeving?
Nee
In welke mate kunt u de persoon zijn die u wilt zijn?
Soms
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw gemoedstoestand?
Hoe wilt u dit bereiken?

Sociaal contextueel welbevinden

Hoe goed vindt u uw sociale omkadering?
Slecht
Ervaart u een tekort aan affectie?
Nee
In welke mate vindt u het belangrijk om te kunnen deelnemen aan sociale activiteiten?
Enigszins belangrijk
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw sociaal welbevinden?
Hoe wilt u dit bereiken?

Administratie en financiën

Ervaart u soms financiële druk?
Nee
Bent u tevreden over de manier waarop uw administratie gebeurt?
Nee
In welke mate vindt u het belangrijk om uw administratie zelf te doen?
Enigszins belangrijk
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw administratieve en financiële zaken?
Hoe wilt u dit bereiken?

Intimiteit & relatie

In welke mate is seksualiteit voldoende aanwezig in uw leven?
Onvoldoende
Ervaart u een tekort aan affectie?
Nee
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw seksualiteit?
Hoe wilt u dit bereiken?

Algemene vragen

Hoe voelt u zich?
Slecht
In welke mate vindt u het leven dat u leidt zinvol?
Enigszins niet zinvol
Haalt u voldoening/plezier uit uw leven?
Zelden
Geef de 3 belangrijkste elementen waar u voldoening/ plezier uit haalt.
  1. a
  2. a
  3. a
Geef 3 dingen die u mist.
  1. a
  2. a
  3. a

Waarden

Goede zorg
Neutraal
Levenskwaliteit
Neutraal
Zelfstandigheid
Neutraal
Erkenning, respect en waardering
Neutraal
Privacy
Neutraal
Inspraak en participatie
Neutraal
Informatie en kennis
Neutraal
Veiligheid en bescherming
Neutraal
Liefde, genegenheid en geborgenheid
Neutraal
Houvast en zekerheid
Neutraal
Betrouwbaarheid van de mensen in uw omgeving
Neutraal
Rechtvaardigheid? Vb. hoe belangrijk is het dat iedereen zich evenveel inzet in de zorg voor u?
Neutraal