Wie

printen
Geboortedatum: 02 oktober 1924
Geslacht: Man

Levensdomeinen

Uw woon- en leefomgeving
Heel belangrijk
Uw lichamelijke gezondheid
Heel belangrijk
Uw dagelijkse voeding
Belangrijk
De mogelijkheid om uzelf te kunnen verplaatsen in uw omgeving
Belangrijk
Uw persoonlijke hygiëne
Belangrijk
Uw medicatie
Heel belangrijk
Uw algemene gemoedstoestand
Heel belangrijk
Sociaal contact
Neutraal
Administratie en financiën
Neutraal
Seksualiteit
Neutraal

Woon- en leefomgeving

Hoe belangrijk is thuis wonen voor u?
Zeer belangrijk
Vindt u dat uw woning voldoende is aangepast aan uw zorgnood?
Ja
Vindt u uw woon- en leefomgeving voldoende net en hygiënisch?
Ja
Voelt u zich goed in uw thuisomgeving?
Ja
Wat wilt u graag bereiken binnen uw woon- en leefomgeving?
/
Hoe wilt u dit bereiken?
/

Lichamelijke gezondheid

Hoe voelt u zich fysiek
Enigszins sterk
Zijn er soms dingen die u zou willen doen, maar die niet lukken omwille van lichamelijke beperkingen?
Ja
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw fysieke gezondheid?
Ik voel me minder stabiel maar ik trek mijn plan
Hoe wilt u dit bereiken?
Geen vragen

Dagelijkse voeding

Lijdt u soms honger?
Nee
Kan u nog voldoende genieten van het eetmoment?
Ja
Bent u tevreden over uw dagelijkse voeding?
Ja
Vindt u dat u voldoende gevarieerd en gezond kan eten?
Ja
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw voeding?
Ik kook dagelijks mijn potje en dat lukt aardig
Hoe wilt u dit bereiken?
Het lukt me

Beweging & mobiliteit

Vindt u dat u zich voldoende kan verplaatsen in huis?
Ja
Vindt u dat u zich voldoende kan verplaatsen buitenshuis?
Ja
Voelt u zich zeker en veilig bij uw verplaatsingen?
Nee
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw plaatsingen in uw omgeving?
Ik stap minder ver omdat ik verleden jaar ben gevallen, maar ik trek mijn plan
Hoe wilt u dit bereiken?
/

Persoonlijke hygiëne

Hoe belangrijk vindt u het om zelf te kunnen instaan voor uw persoonlijke hygiëne?
Belangrijk
Voelt u zich voldoende hygiënisch verzorgd?
Ja
Hoe goed lukt de verzorging (wassen, aankleden, naar toilet gaan)?
Zeer vlot
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw persoonlijke hygiëne?
Ik kan nog alles zelf
Hoe wilt u dit bereiken?
/

Medicatie

Hoe vaak neemt u uw medicatie correct in?
Altijd
Hoeveel vertrouwen heeft u in uw medicatie?
Zeer veel
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw medicatie?
Ik zou graag nog eens mijn medicatie laten nakijken, het zijn veel pillen
Hoe wilt u dit bereiken?
Ik bespreek het volgende week met mijn huisarts

Psychische gezondheid

Voelt u zich voldoende gewaardeerd door uw omgeving?
Ja
In welke mate kunt u de persoon zijn die u wilt zijn?
Altijd
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw gemoedstoestand?
/
Hoe wilt u dit bereiken?
/

Sociaal contextueel welbevinden

Hoe goed vindt u uw sociale omkadering?
Goed
Ervaart u een tekort aan affectie?
Ja
In welke mate vindt u het belangrijk om te kunnen deelnemen aan sociale activiteiten?
Enigszins belangrijk
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw sociaal welbevinden?
Ik kom minder onder de mensen maar daar leg ik me bij neer, al zou ik vaker bij mijn broer op bezoek kunnen gaan, hij woont 2 straten verder
Hoe wilt u dit bereiken?
Eens vaker langsgaan

Administratie en financiën

Ervaart u soms financiële druk?
Nee
Bent u tevreden over de manier waarop uw administratie gebeurt?
Ja
In welke mate vindt u het belangrijk om uw administratie zelf te doen?
Onbelangrijk
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw administratieve en financiële zaken?
Mijn dochters doen dit voor mij
Hoe wilt u dit bereiken?
/

Intimiteit & relatie

In welke mate is seksualiteit voldoende aanwezig in uw leven?
Onvoldoende
Ervaart u een tekort aan affectie?
Nee
Wat wilt u graag bereiken met betrekking tot uw seksualiteit?
Mijn vrouw is overleden
Hoe wilt u dit bereiken?
/

Algemene vragen

Hoe voelt u zich?
Goed
In welke mate vindt u het leven dat u leidt zinvol?
Zinvol
Haalt u voldoening/plezier uit uw leven?
Vaak
Geef de 3 belangrijkste elementen waar u voldoening/ plezier uit haalt.
  1. Mijn kinderen en hun kinderen
  2. Mijn broer
  3. Mijn geloof
Geef 3 dingen die u mist.
  1. Mijn vrouw
  2. Mijn vrienden die al overleden zijn
  3. /

Waarden

Goede zorg
Veel waarde
Levenskwaliteit
Zeer veel waarde
Zelfstandigheid
Veel waarde
Erkenning, respect en waardering
Veel waarde
Privacy
Zeer veel waarde
Inspraak en participatie
Zeer veel waarde
Informatie en kennis
Veel waarde
Veiligheid en bescherming
Zeer veel waarde
Liefde, genegenheid en geborgenheid
Veel waarde
Houvast en zekerheid
Zeer veel waarde
Betrouwbaarheid van de mensen in uw omgeving
Zeer veel waarde
Rechtvaardigheid? Vb. hoe belangrijk is het dat iedereen zich evenveel inzet in de zorg voor u?
Veel waarde